Általános szerződési feltételek

Az intelligensbefektetok.hu oldal üzemeltetője:

cégnév: Alku-Novum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. A. ép. 2. em. 8.
cégjegyzékszám: 01-09-348858
adószám: 13949644-2-42
statisztikai számjele: 13949644-6831-113-01
bankszámlaszám: 11600006-00000000-85229152 (Erste Bank Hungary Zrt.)
e-mail: hello@intelligensbefektetok.hu

A jelen honlap célja egy olyan internetes felület létrehozása, ahol a felhasználók befektetéssel kapcsolatos témában edukációs fókuszú videó, audio és írott anyagokat fogyaszthatnak. Az anyagok elkészítése során Üzemeltető a közérthetőségre törekszik. A honlapon havi rendszerességgel megjelenő anyagok az előfizetők tanulását, fejlődését, az önálló befektetési döntéseik mögött álló folyamat átgondolását, folyamatos javítását hivatottak támogatni. Az intelligensbefektetok.hu oldal sem a publikusan elérhető, sem a zárt, előfizetéses felületén nem ad személyre szabott pénzügyi, befektetési tanácsot, tippeket. A honlapon említett részvények és egyéb befektetési eszközök több forrás és szempontrendszer szerinti alapos megvizsgálása a Felhasználó feladata és felelőssége. (Részletesebben lsd. a II. pontban szereplő Felhasználói nyilatkozatok résznél.)


I. REGISZTRÁCIÓ

Az intelligensbefektetok.hu oldal tartalmához havi vagy éves előfizetési csomag megvásárlásán keresztül lehet hozzáférni. Az előfizetés díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe, Inc. nemzetközi online fizetési szolgáltató által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Amennyiben az előfizető az aktuális előfizetési időszak lejártával nem szeretné meghosszabbítani az előfizetését, azt a lejárat előtt emailben jelezheti a hello@intelligensbefektetok.hu címen. A tévesen, hibásan levont összegeket 14 napon belül visszatérítjük, amennyiben az ügyfél 8 napon belül panasszal él. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (intelligensbefektetok.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül az Üzemeltető által kezdeményezve történjenek.

A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz az Üzemeltető nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Stripe egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy emailben (hello@intelligensbefektetok.hu) az előfizetés lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy az Előfizető kérte a tagságának megszűntetését, az előfizetés megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni az intelligensbefektetok.hu oldal nem publikus felületén található anyagokat.


A regisztrációhoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban ÁSZF, vagy „Feltételek”), a Jogi Nyilatkozatot, és az Adatkezelési Tájékoztatót, amelyben hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat bővebben. A Felhasználó a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, az erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatja meg. A Felhasználó a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az előfizetéses tartalom a felhasználó által megadott felhasználónév / jelszó párossal érhető el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalunk felelősséget. A regisztrációkor megadott adatokat (esetleges adatbeviteli hibák esetén), illetve a jelszót a Felhasználó – jelszavával történő belépése után – bármikor módosíthatja.

A jelszó megőrzése a Felhasználó kötelezettsége, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

A klubtagsághoz (aktív előfizetéshez) kapcsolódó esetleges rendezvények esetében a programokra vonatkozóan a változtatás jogát fenntartjuk. Ezen találkozókon és rendezvényeken képek és videófelvétel készülhetnek, melyeket az eseményen való részvétellel a résztvevők elfogadnak, és hozzájárulnak, hogy a készült felvételeket az Alku-Novum Kft. korlátlanul, marketing célból felhasználja. Ezzel kapcsolatosan a résztvevőknek követelésük nem lehet, ha csak azt előre, a rendezvény előtt írásban nem jelzik. Ebben az esetben a Szolgáltató megtagadhatja a részvételi lehetőséget a Vásárlótól.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt az Üzemeltető elfogadja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján a hello@intelligensbefektetok.hu e-mail címre küldve).

II. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

A Felhasználó, a jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az intelligensbefektetok.hu internetes honlap „Jogi Nyilatkozat” menüpont alatt foglalt célját és működési elveit megértette és tudomásul vette, ennek keretében:

Alulírott Felhasználó az oldalon történő regisztrációval

1. Kijelentem, hogy befektetési döntéseimet mindenkor önállóan, felelősen, az intelligensbefektetok.hu oldalon közölt információktól, illetve minden külső tényező behatása nélkül hozom meg.
2. Kijelentem, hogy befektetési döntéseim során kizárólag a saját kockázatvállalási hajlandóságomat figyelembe véve hozok döntéseket, saját befektetői paramétereimnek megfelelően, nem pedig az intelligensbefektetok.hu honlap tartalmára hivatkozva.
3. Kijelentem, hogy befektetési döntéseim meghozatala során mindenkor tájékozódok részletesen és több forrásból is, illetve szükség esetén konzultálok személyes befektetési tanácsadómmal.
4. Kijelentem, hogy befektetési döntéseimet mindenkor saját akaratomból, felelősségem teljes tudatában hozom meg, az egyes befektetési döntések során realizált nyereség, vagy veszteség kizárólag az én nyereségem, vagy veszteségem, arra az intelligensbefektetok.hu honlap semmilyen hatással nincs.
5. Kijelentem, illetve tudomásul veszem, hogy befektetéseim esetleges veszteségéért az intelligensbefektetok.hu honlap semmilyen felelősséget nem vállal és visel, ahogyan a nyereséghez sincs az intelligensbefektetok.hu oldalnak semmilyen köze, abból semmilyen formában, semmilyen jutalékot nem kér, illetve kap, a Felhasználó által elért nyereségben, illetve veszteségben az intelligensbefektetok.hu honlap semmilyen formában nem érdekelt.
6. Kijelentem, hogy bármely befektetésemmel kapcsolatos adózási kérdésekben mindenkor saját magam tájékozódok, szükség esetén hozzáértő adótanácsadótól kérek segítséget és tájékoztatást, illetve tudomásul veszem, hogy befektetéseimmel (ide értve különösen a tőzsdei befektetéseket) kapcsolatosan különböző adóvonzatok merülhetnek fel, amelyekről saját magam vagyok köteles informálódni, az adózási kérdéseket kezelni, az esetlegesen keletkező adót bevallani és megfizetni amennyiben szükséges. Kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy az intelligensbefektetok.hu honlap semmilyen adózási tanácsot nem ad részemre, illetve felhasználói részére, az nem is lehetséges a honlap általános tartalma miatt.
7. Kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy az intelligensbefektetok.hu honlapon megjelenített cégek által fizetett osztalékok múltbeli és jelenlegi mértéke nem jelent garanciát arra, hogy ezen cégek a jövőben is fognak osztalékot fizetni, illetve hogy ezen osztalékok mértéke a jövőben is hasonlóan, vagy ugyanígy fog alakulni. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy minderre az intelligensbefektetok.hu honlap üzemeltetőjének semmilyen ráhatása nincsen.

Kifejezetten akként nyilatkozom tehát, hogy az intelligensbefektetok.hu honlapot semmilyen felelősség nem terheli befektetéseim alakulásával kapcsolatban, vele szemben sem most sem a jövőben semminemű követelést nem támasztok.

Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a „Jogi Nyilatkozat”-ban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem, és a jelen Feltételek elfogadásával azt is teljes egészében elfogadom.

III. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A honlap teljes tartalma, azon lévő valamennyi szöveges, videó, audio és egyéb tartalom szerzői- és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Felhasználó nem jogosult a honlap tartalmát sem egészben, sem részleteiben sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, honlapba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a honlappal, illetve azon keresztül nyújtott szolgáltatással azonos szolgáltatást, vagy terméket. Úgyszintén tilos a honlap tartalmából eredő, vagy azon alapuló bármilyen anyag, vagy mű készítése, létrehozása.

Az intelligensbefektetok.hu belépési adatait más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja az oldalt. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni az anyagokat. A honlap bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Felhasználó regisztrációjának törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

IV. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

A honlapon szerepelnek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalaira mutatnak, amelyek nem tartoznak az Üzemeltető irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Üzemeltető garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

V. FELELŐSSÉG

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Felhasználó elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja, különös tekintettel a II. pontban – Felhasználói nyilatkozatok – foglaltakra.

Az Üzemeltető megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredően, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Felhasználót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. Az Üzemeltető a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben az Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

VI. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben az Üzemeltető módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Üzemeltető a honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és az Üzemeltető kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatkezelési tájékoztató” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Ezen az oldalon sütiket (cookie) használunk.

Ezeket a sütiket a Te gépeden tárolja a rendszer abból a célból, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt nyújtson. Bővebb információért kérjük olvasd el az Adatkezelési tájékoztatót.